Back to speakers

Damian Montero

Organizer @ FloridaJS

Bio

Organizer at FloridaJS

Social Media